ວິທີສະແກນ 📱 QRCode ຫາສູນສອບເສັງ


#1

ຫຼັງຈາກທີໃດ້ບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງມາແລ້ວ ໃນບັດຈະບອກຊື່ສູນສອບເສັງມາພ້ອມເລີຍ
ໃນກໍລະນີໃຜຫາບໍ່ຮູ້ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງສູນສອບເສັງແມ່ນສາມາດໃຊ້ ສະມາດໂພນ ສະແກນເພື່ອຫາຕຳແໜ່ງ

ຂັ້ນຕອນການສະແກນ ໂດຍໃຊ້ ແອັບ LINE

  1. ເປີດແອັບ LINE

  2. ແຕະປຸ່ມ ສາມເມັດ (ເຂົາເອີ້ນວ່າປຸ່ມ More)

  3. ຖ້າເຫັນຮູບສີລຽມຄ້າຍຄື ຈິກຊໍ (ເຂົ້າເອິ້ນວ່າ QRCode) ແມ່ນ ໃຫ້ຊູນບ່ອນນັ້ນເລີຍ

  4. ຖ້າຫາກໃຜບໍ່ເຫັນກາລອງແຕະຊອກໄປແຕ່ລະອັນຈົນກວ່າຈະເຫັນ

  5. ພໍແຕ່ຊູນ icon QRCode ເທົ່ານັ້ນລະ ມັນກໍ່ຈະເປີດກ້ອງຂື້ນມາໃຫ້ເອົາກ້ອງໄປເຢືອງໃສ່ QRCode ທີ່ຢູ່ໃນເຈັ້ຍບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ

  6. ຖ້າບຶດໜຶ່ງມັນກໍ່ຈະຂື້ນພິກັດສູນສອບເສັງ ແຕ່ເຮົາອ່ານບໍ່ອອກດອກເພາະມັນເປັນ URL ມີແຕ່ແຕະ Open ໂລດ ແລ້ວກໍ່ຈະເຫັນແຜນທີ່ສູນສອບເສັງອອກມາເອງ

ເບິ່ງພາບປະກອບຕົວຢ່າງທາງລຸ່ມນີ້ເດີ

ເບິ່ງວີດີໂອຕົວຢ່າງວິທີການໃຊ້ iphone :iphone: ສະແກນ QRCode ໃຊ້ພຽງແຕ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບເຢືອງໃສ່ຊື່ໆ

:bell: ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ໃດ້ໃຊ້ iPhone ສາມາດໃຊ້ LINES, WECHAT, FACEBOOK ສະແກນກໍ່ໃດ້

ຂໍ້ມູນຈາກເວັບ http://entrance.nuol.edu.la
ຕິດຕາມຂ່າວສານອັບເດດ https://facebook.com/nuolofficial


#2

:expressionless: I think is a good Topic to follow, could you continue make an example of WeChat and Facebook. I think it should be great.


#3

ຖ້າເປັນ :iphone:iPhone ອັບເດດ iOS ລ່າສຸດ ເປີດ ແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບມາ ບໍ່ຈຳເປັນກົດຖ່າຍ ມັນກໍ່ມີ Popup ຂື້ນມາເອງ.
ອັບເດດ ໄອໂອເອສ ໄປບ່ອນຮູບໄອຄອນແຂ້ວເຟືອງ (Setting ) ໃນໂທລະສັບ > ເລື່ອນລົງມາໜ້ອຍໜຶ່ງ ແທັບ General ລະຈະເຫັນ Software Update ແຖວທີ 2 ແຕະມັນໂລດ ລະເລືອກ Install Now :kissing_heart::grin:

ຫຼື ໃຜຢາກໂຫຼດແອັບກໍ່ໃດ້ຕາມລິ້ງທາງລຸ່ມ

ໄອໂອເອສ: https://itunes.apple.com/th/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?l=th&mt=8
ແອັນດຣອຍ: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client&hl=th


#4

ຂອບໃຈທ່ານ ຍອນດູ ທີ່ຊ່ວຍແນະນຳ ການອັບເດດ ແລະ ແອັບສະແກນ:mage: